Lång bana – 10km spåret Grön markering Lassalyckan

Kort bana – 5km spåret Gul markering Lassalyckan

Start och mål på samma punkt på stadion. Gröna respektive gula markeringar och pilar. Båda startar ut en bit på elljusspåret och viker vänster vid vindskyddet vid ”andra dammen”. Milspåret har sedan några år ny sträckning, var uppmärksam och följ markering. Båda avslutas med rundning av dammen på stadion och vänder sedan nästan direkt tillbaka in på stadion, titta extra noga på denna biten. Se länkade kartor om än något svårlästa.

https://www.vastsverige.com/contentassets/46a6d4c9467c439c8766246a0b4f2912/sparkarta-m-p-3.pdf

https://images.app.goo.gl/jRMoqfHVWJyW7Z1a7