En ”sprintigare” avslutnings etapp. Röd/vita stigen bakom Hotell Lassalyckan.

Kort bana 1 varv ca 2,5km

Lång bana 2 varv ca 5km

Pga byggnation så går det inte runda hotellet, istället blir varvet något kortare och man springer nedanför på södra sidan av hotellet, det är skyltat och en stig upptrampad. Start/mål och varvning sker där slingan blir en slinga. Man gör inte någon avstickare på återvändsspåret upp till info tavlan. Varvet springs medurs. Karta bifogas i länk nedan. Lycka till!

https://www.ulricehamn.se/innehall/2020/01/Rödvita-stigen.pdf