Vi tränar teknik och övningar i alla åksätten med diagonal, stakning med frånskjut och stakning, eller bara inriktat mot en. Oftast också balans. För dig som vill komma igång med skidor eller dig som åkt mycket och vill bli bättre. Utgångspunkten är att hjälpa dig att åka effektivare så att det antingen går åka mer avslappnat och kännas lättare eller att kunna orka åka längre eller fortare. Går även bra i den fria tekniken, skate.

En lektion är 75 minuter och Ni kan vara en person eller flera.

boka via mail johnanden@live.se